Uručene nagrade i paketići pobjednicima nagradnog konkursa i polaznicima kurseva stranih jezika

Udruženje “Ruku na srce” je sa prvim snijegom upotpunilo zimsku radost za polaznike kurseva stranih jezika i taekwondo-a, novogodišnjim paketićima koji su se dijelili u nedelju 27.12.2020. godine.
 
Tom prilikom proglašeni su najbolji radovi nagradnog konkursa u okviru kojeg su djeca imala zadatak da snime kratki video ili napišu rad na temu “Moja porodica” za početni stepen, te “Šta želim biti kad porastem” za napredni stepen njemačkog i engleskog jezika. Svim učesnicima konkursa su uručene diplome za učešće, a prva tri mjesta u svakoj kategoriji su dobili vrijedne nagrade obezbijeđene od strane kompanije System Verification BH d.o.o. 
 
Polaznici online kurseva stranih jezika uvećali su ovu radost poklanjajući novogodišnje čestitke voditeljima kurseva. Volonteri udruženja “Ruku na srce” koji su uključeni u realizaciju ovog projekta istakli su da je odziv na konkursu bio zadovoljavajući, kao i kvalitet samih radova u koje je uloženo dosta truda, te da je nagradni konkurs bio odlična motivacija za djecu.
 
Poslije podjele paketića počele su stizati poruke kako djece tako i roditelja polaznika kurseva, kroz koje su željeli izraziti sreću i zahvalnost. Jedna majka je napisala: “Od srca se želim zahvaliti što ste nam uljepšali dan, obradovali moje dijete i mene kao majku. Mi nemamo priliku da nas neko obraduje na bilo koji način, ali uz vas osjećamo da smo živi.”
 
Kylie Cassel, voditeljica napredne grupe engleskog jezika, inače državljanka SAD-a koja trenutno boravi u Bosni i Hercegovini, nakon upriličene svečanosti izjavila je: “Volontiranje u Udruženju “Ruku na srce” predstavlja važan aspekt mog života tokom prethodne godine. Sretna sam što sam dio ove organizacije i samog projekta koji je započeo upravo s mojim kursom u januaru, 2020. godine.”
 
Vođeni pozitivnim iskustvom, u 2021. godini nastavljamo naše djelovanje kroz realizaciju 9 grupa online kurseva stranih jezika za djecu širom Bosne i Hercegovine. Nove grupe će biti vođene od strane volontera iz Bosne i Hercegovine, kao i volontera koji su bosanskohercegovački državljani sa trenutnim prebivalištem u Belgiji, Njemačkoj i Holandiji. Planirano je i uvođenje online kurseva francuskog te turskog jezika. Kroz ovakav vid neformalne edukacije, djeca pored učenja jezika ujedno imaju priliku i da unaprijede svoje komunikacijske vještine, izraze kreativnost, te steknu nova poznanstva. Ovaj projekat je jedan od načina da svoj djeci pružimo jednake prilike za izgradnju bolje budućnosti, potaknemo razvoj njihovih vještina i svijesti, te im uljepšamo i unaprijedimo kvalitet svakodnevnice.