Volontiranje u Narodnoj kuhinji Stari Grad

Više od 20 članova naše Organizacije je svakodnevno na dobrovoljnoj osnovi i u smjenama, u augustu, radilo u Narodnoj kuhinji Stari Grad, na podjeli, ili po potrebi, pripremi obroka.