Saradnja sa Zavodom za djecu sa posebnim potrebama “Mjedenica”

Prva posjeta Zavodu za djecu s posebnim potrebama ?Mjedenica? u Sarajevu u septembru 2010. godine rezultirala je uspješnom dugoročnom saradnjom i nizom projekata.