Posjeta Dječijem domu Bjelave

U augustu 2009, još kao gimnazijalci, na vlastitu incijativu smo posjetili Dječiji dom Bjelave na Bjelavama u Sarajevu. U dogovoru sa odgajateljima, a u želji da nešto i učinimo za štićenike Doma, kupili smo 100 pari čarapa.