Inkluzija djece iz socijalno ugroženih porodica u sportske aktivnosti

Projekat ?Sparingom za bolji život?, koji je Udruženje ?Ruku na srce? započelo 2017. godine, nastavio je sa realizacijom i u 2018. godini, uz finansijsku podršku Opstine Novi Grad Sarajevo, a sa ciljem uključivanja djece iz socijalno ugroženih porodica u sportske aktivnosti. U tekućoj godini je i kompanija System Verification prepoznala značaj projekta i podržala ovu inicijativu.

Projektom se pruža mogućnost djeci uzrasta 6 ? 18 godina, iz socijalno ugroženih porodica sa područja Opštine Novi Grad, da pohađaju treninge taekwondo-a, polažu pojaseve, te učestvuju na taekwondo takmičenjima i seminarima. Učesnici projekta su do sada postigli značajne rezultate kroz položene pojaseve na polaganjima i osvojene medalje na taekwondo turniru. Većina učesnika projekta je nastavila trenirati i ove godine, a umjesto djece koja su odustala, šansa je pružena drugoj djeci iz socijalno ugroženih porodica.

?Djeca koja su postala članovi našeg kluba kroz ovaj projekat pokazuju veliki interes za sport i trude se da postignu rezultate. Neki od njih se posebno ističu po svojoj izdržljivosti i upornosti, a radost zbog treninga ne izostaje ni sa jednog dječijeg lica?, poručio je Nedžad Kapić, glavni trener Taekwondo kluba Korea.

?Pratiti ovu djecu kako odrastaju, jačaju, savladavaju izazove, podnose poraze, i uče se međusobnoj saradnji i toleranciji posebno je iskustvo i za mene, a i jedinstvena prilika da ih kroz razgovore bolje upoznam, saslušam njihove probleme i pokušam im pomoći zajedno sa drugim volonterima iz Udruženja?, istakla je Elma Adanalić, koordinator projekta.

Ovim putem se još jednom želimo zahvaliti našim partnerima, koji su u velikoj mjeri doprinijeli realizaciji ovog projekta.